YX90 Piston Kit

Brand new YX90 Piston Kit

Item Includes:
•1x Piston 47mm
•Piston Rings
•Piston Pin 13mm
•Piston pin clips

YX90 Piston Kit

SKU: YX90PK
£12.99Price